Den hračky - 7.9.2018 - děti si budou moci přinést do MŠ svou oblíbenou hračku z domova (v rámci adaptace dětí)

Naše školka - 18.9.2018 - seznámení s prostředím mateřské školy

Moje rodina - 21.9.2018 - děti si budou moci donést do MŠ fotografii své rodiny a vyprávět nám o ní


Připomínky

  • Prosíme, dejde dětem vhodné oblečení do sněhu, můžete si donést do MŠ vlastní ježdíky.

  • Dne 11.1.2019 budeme mít akci "Den nové hračky" - děti si mohou přinést do MŠ novou hračku od Ježíška.

  • Dne 25.1.2019 půjdeme za zvířátky do lesa, prosíme o donesení krmení (suché pečivo, mrkev, jablka, zrní, lojové koule aj.).

  • Od 7.1.2019 opět probíhají zájmové kroužky a aktivity.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za účast na našich akcích a za jakoukoliv spolupráci v roce 2018.