Úvodní stránka » Údaje o třídě a pravidla třídy

Věkové složení dětí: 2,5 - 6 let

 

V této třídě děti vzdělávají:

Bc. Kateřina Benešová - učitelka

Bc. Pavla Belo - učitelka

 

O pořádek se stará:

Jana Tranová

 

Dětem vaří:

Romana Weissová

Veronika Fojtíková

 

Dětem vydává jídlo:

Veronika Fojtíková

Připomínky

Od ledna budou opět probíhat zájmové kroužky a nadstandartní činnosti.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za jakoukoliv spolupráci a účast na akcích naší MŠ v tomto roce.