Mikulášká nadílka od hasičů - 7.12.2018 - pojedeme společně za čertem, andělem a Mikulášem do Neštěmic, užijeme si legraci, diskotéku a souteže s odměnami

Vánoční posezení s rodiči - 11.12.2018 od 15:30 hodin - vystoupení dětí pro rodiče, ukázka, co jsme se společně od září naučili

Výlet do centra města - 19.12.2018 - prohlídka tržnic, zvířátek, betlémů, dopisy pro Ježíška

Připomínky

  • Prosíme, dejde dětem vhodné oblečení do sněhu, můžete si donést do MŠ vlastní ježdíky.

  • Dne 11.1.2019 budeme mít akci "Den nové hračky" - děti si mohou přinést do MŠ novou hračku od Ježíška.

  • Dne 25.1.2019 půjdeme za zvířátky do lesa, prosíme o donesení krmení (suché pečivo, mrkev, jablka, zrní, lojové koule aj.).

  • Od 7.1.2019 opět probíhají zájmové kroužky a aktivity.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za účast na našich akcích a za jakoukoliv spolupráci v roce 2018.