Věkové složení dětí: 5 - 6 let + děti s odkladem školní docházky


V této třídě děti vzdělávají:

Bc. Kateřina Benešová - učitelka

Bc. Pavla Vaníčková - učitelka


O pořádek se stará:

Lída Ziková


Dětem vaří:

Michaela Didíková a Jana Kovandová


Dětem vydává jídlo:

Michaela Didíková

Třídní nástěnka

Přehled plánovaných akcí

19.1.2017

archiv

Poděkování

p. Zítkové a p. Pokorné 
za dekorace na výzdobu

p. Kodešovi a Lowovi 
za pomoc při opravě hraček

p. Kopecké 
za zařízení exkurze do ZOO

p. Hostičkový 
za pomoc při akcích